BLEŠÍ TRHY OLOMOUC

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

2018

(sobota od 7.30 do 12 hod)

INFORMACE PRO PRODEJCE

Pravidelné Bleší trhy v Olomouci se konaly jednou měsíčně.

Nejbližší termín bude v roce 2018 upřesněn.

Rezervujte si včas prodejní místo na tel. 608 970 981

Prodávající na bleším trhu mohou být fyzické osoby a nebo živnostníci starší 18ti let. Fyzické osoby, pokud prodávají předměty jejich osobní potřeby a nedělají to za účelem zisku, nemusejí dávat doklad o prodeji, jen pokud bude kupující vyžadovat sepsat kupní smlouvu, tak jsou povinni s kupujícím tuto smlouvu sepsat. Živnostníci, kteří budou prodávat za účelem zisku musí mít prodejní místo řádně označeno (Jméno, název firmy, adresa, IČO, DIČ. ) a musí na požádání vystavit kupujícímu doklad o koupi. Ostatní ujednání se řídí obchodním a občanským zákoníkem.

Organizátor neodpovídá za obchody uzavřené mezi prodejcem a kupujícím.

Na bleším trhu je zakázán prodej těchto věcí:

Prodejci mohou najíždět od 6.30 do 7.30 hodin. U vjezdu do areálu se nahlásí organizátorům akce, kteří jim určí prodejní místo. Opustit areál musí nejpozději do 13 hodin. Prodejci jsou povinni po sobě prodejní místo uklidit a odvézt odpadky. Pro veřejnost bude areál zpřístupněn od 7.30 do 12 hodin. Prodejci musí dbát pokynů pořadatelů a nesmí překročit prodejní místo určené vystavovatelem. Pokud prodejce tyto podmínky poruší, tak bude nucen opustit ihned areál bez nároku na vrácení platby za prodejní místo. Pokud dojde ke škodě na majetku vinou prodejce, je povinen prodejce tuto škodu uhradit v celé výši. Organizátor neodpovídá za škody vzniklé vinou prodejců nebo kupujících.

Ceník pro vystavovatele

Platba se hradí na místě poté, až organizátor určí prodejci prodejní místo.

POZOR!
Jelikož počet prodejních míst je omezen, tak pronájem prodejního místa je nutné rezervovat předem
na tel: 608 970 981 a nebo na email: .
Uhrazením prodejního místa prodejce prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami a se všemi souhlasí.

webdesign - R3D.cz